Кои сме ние

image

ЕЕ ОТПАД, Ф-Групација доо - Скопје е компанија која е посветена на заштитата на животната средина. Нашата мисија е да користејќи ја најдобрата достапна техника за рециклажа на сите типови на електронски и електричен отпад (ЕЕ отпад) ги одстраниме од природата, на сигурен, ефикасен и општествено одговорен начин. Соработуваме со локалната самоуправа, невладиниот сектор, препртијатијата и граѓаните. Лиценцирани сме од страна на државата за:

Превзимање на ЕЕ Отпад

Складирање на ЕЕ отпад

Третман на ЕЕ Отпад

Трговија со ЕЕ ОтпадDownload our company presentation here